Annonsørinnhold kun for helsepersonell

PROSTATAKREFT: Moderne antiandrogener for behandling av nmCRPC

Androgenreseptorantagonister (ARI) er selve bærebjelken i behandling av metastatisk og ikke-metastatisk prostatakreft. Men en ny generasjon ARI-er har andre egenskaper enn eldre hormonbehandling. Her får du vite hva som er forskjellen fra de eldre medikamentene – og hvordan de nye medikamentene skiller seg fra hverandre.

Publisert Sist oppdatert

Ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC) er et stadie av prostatakreft hvor sykdommen fremdeles er lokalisert, men viser resistens mot tradisjonell androgen deprivasjonsterapi (ADT).1

Etter at andregenerasjons ARI-er kom på markedet i 2018, har behandlingen av nmCRPC endret seg betraktelig – og overlevelsen til disse pasientene økt.2-4

– Moderne behandling av og ved tilbakefall og spredning har utviklet seg enormt de siste 10 årene, og disse pasientene har ofte en svært lang forventet levetid, gitt riktig oppfølging og behandling, sier Torgrim Tandstad, onkolog og overlege ved St.Olavs hospital.

Tradisjonelle vs. nye behandlinger

Fotoet viser Torgrim Tandstad. Onkolog og overlege ved St.Olavs hospital.
Torgrim Tandstad. Onkolog og overlege ved St.Olavs hospital

Androgenreseptoren (AR) spiller en viktig rolle i utviklingen og overlevelse av prostatakreftceller.

Økt kunnskap rundt både AR og resistensmekanismer har ført til utvikling av en ny generasjon antiandrogener.5 Den nye generasjonen ARI-er (apalutamid, darolutamid og enzalutamid) har en høyere spesifisitet for AR enn andre steroidereseptorer. De har også høyere affinitet til AR enn førstegenerasjons AR-antagonister, og er utelukkende antagonistiske mot AR.6-7

Resultatet er at disse nye ARIene virker selv om kreftcellene er kastrasjonsresistente.6-7

Kliniske studier bekrefter forlenget overlevelse

Andregenerasjons ARI-er anvendes i kombinasjon med ADT ved kastrasjonsresistent sykdom. Men hvordan virker de tre moderne ARIene med hensyn til klinisk effekt?

Når det gjelder nmCRPC, er både apalutamid, darolutamid og enzalutamid godkjent for behandling av pasienter med høyrisiko prostatakreft med en PSA doblingstid (PSADT) ≤10 måneder, med bakgrunn i de tre kliniske studiene ARAMIS2, PROSPER3 og SPARTAN4.

Det finnes ingen head-to-head-studier som direkte sammenligner klinisk effekt for de tre medikamentene, men de tre kliniske studiene nevnt over har lignende design og peker på en tilsvarende effekt og totaloverlevelse.2-4

Gitt tidlig nok ved nmCRPC kan således darolutamid, apalutamid og enzalutamid forlenge tid til utvikling av metastaser (mCRPC) og øke overlevelsen til pasientene.8

Bivirkningsprofil

Darolutamid har imidlertid en bivirkningsprofil som er på linje med ADT-behandling alene. Dette antas blant annet å være et resultat av den molekylære strukturen som minimerer penetrering av blodhjernebarrieren (BBB). Med lave CNS-effekter er darolutamid koblet til en lav risiko for fall, frakturer og kognitiv påvirkning som er mulige bivirkninger assosiert med hormonbehandling.9

Darolutamid har også den laveste forekomsten av legemiddelinteraksjoner10 og kan på den måten forenkle medisineringen hos pasienter som bruker interagerende legemidler. Darolutamid er etter anbud førstevalg for behandling av nmCRPC.

– Darolutamid anses for å ha en fordelaktig profil med tanke på både interaksjoner og bivirkninger blant de nyere behandlingene. Valg av behandling bør baseres på hvert enkelt individ, hvor interaksjoner og bivirkningsprofil kan være viktig. Darolutamid er førstevalget av ARIs i LIS-anbudet for nmCRPC, sier Tandstad

Oppfølging av pasienter

Mens valget av medikament er avgjørende for effektiv behandling, er det like viktig med nøye og regelmessig oppfølging av pasientens tilstand.

Ved utvikling av kastrasjonsresistens er det avgjørende å starte behandling tidlig nok for å kunne forlenge tid til utvikling av metastatisk sykdom. Etter initiell kurativ behandling må PSA-verdien til pasienten overvåkes regelmessig i henhold til anbefalingene for å oppdage et eventuelt biokjemisk tilbakefall. Det er en vurdering Tandstad ser at ofte kan være utfordrende:

– Vi opplever det som nyttig at alle pasienter med tilbakefall etter radikal behandling vurderes av kreftlege med henblikk på eventuell videre behandling eller oppfølging.

Etter radikal prostatektomi skal PSA ikke være målbar, og enhver målbar økning av PSA regnes som en indikasjon på tilbakefall.11

Etter initial (kurativ) strålebehandling for prostatakreft, skal pasientene henvises tilbake til spesialist ved en PSA-stigning på 2.0 i forhold til nadir (laveste målte verdi etter behandling). Dette vil si at grenseverdien for henvisning til spesialist grunnet stigende PSA-verdi er lavere enn for menn som ikke tidligere har blitt behandlet for prostatakreft.

For å kunne fange opp et eventuelt tilbakefall må derfor fastlegen være bevisst dette og manuelt følge med på PSA-verdien til pasienten, og henvise disse pasientene for vurdering av spesialist.11

– I tillegg til bruk ved nmCRPC er disse medikamentene også i utstrakt bruk til pasienter med hormonfølsom metastatisk prostatakreft, der de har gitt en betydelig bedre prognose, sier Tandstad og avslutter:

– Det at vi er så heldige å ha flere ulike medikamenter å velge mellom, gjør at vi bedre kan individuelt tilpasse behandlingen med hensyn til eventuelle interaksjoner og bivirkninger.

Les mer om NUBEQA (darolutamid) - Indisert for behandling av voksne menn med nmCRPC og mHSPC

 

Se fullstendig obligatorisk informasjon her: Nubeqa «Bayer AG» - Felleskatalogen

PP-NUB-NO-0192-2

Referanser

 1. Saad, F., Bögemann, M., Suzuki, K. et al. Treatment of nonmetastatic castration-resistant prostate cancer: focus on second-generation androgen receptor inhibitors. Prostate Cancer Prostatic Dis 24, 323–334 (2021). https://doi.org/10.1038/s41391-020-00310-3 doi.org
 2. Fizazi K, Shore N, Tammela TL, Ulys A, Vjaters E, Polyakov S, Jievaltas M, Luz M, Alekseev B, Kuss I, Le Berre MA, Petrenciuc O, Snapir A, Sarapohja T, Smith MR; ARAMIS Investigators. Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer and Survival with Darolutamide. N Engl J Med. 2020 Sep 10;383(11):1040-1049. doi: 10.1056/NEJMoa2001342. PMID: 32905676.
 3. Sternberg CN, Fizazi K, Saad F, Shore ND, De Giorgi U, Penson DF, Ferreira U, Efstathiou E, Madziarska K, Kolinsky MP, Cubero DIG, Noerby B, Zohren F, Lin X, Modelska K, Sugg J, Steinberg J, Hussain M; PROSPER Investigators. Enzalutamide and Survival in Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer. N Engl J Med. 2020 Jun 4;382(23):2197-2206. doi: 10.1056/NEJMoa2003892. Epub 2020 May 29. PMID: 32469184.
 4. Smith MR, Saad F, Chowdhury S, Oudard S, Hadaschik BA, Graff JN, Olmos D, Mainwaring PN, Lee JY, Uemura H, De Porre P, Smith AA, Brookman-May SD, Li S, Zhang K, Rooney B, Lopez-Gitlitz A, Small EJ. Apalutamide and Overall Survival in Prostate Cancer. Eur Urol. 2021 Jan;79(1):150-158. doi: 10.1016/j.eururo.2020.08.011. Epub 2020 Sep 6. PMID: 32907777.
 5. Turco F et al. How to Improve the Quality of Life of Patients with Prostate Cancer Treated with Hormone Therapy. Res Rep Urol, 2023. 15: 9-26
 6. Rice MA, Malhotra SV, Stoyanova T. Second-generation antiandrogens: From discovery to standard of care in castration resistant prostate cancer. Front Oncol, 2019. 9(80): 801
 7. Shiota M et al. Androgen receptor mutations for precision medicine in prostate cancer. Endocr Relat Cancer, 2022. 29(10): R143-R155
 8. Fizazi K et al. Nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer and survival with darolutamide. N Engl J Med, 2020. 383(11): 1040-1049
 9. Shore N et al. Safety differences across androgen receptor inhibitors in nonmetastatic castration-resistant prostate cancer. Future Oncol, 2023. 19(5): 398-395.
 10. Conde-Estévez D. et al. Treatment of non-metastatic castration-resistant prostate cancer: facing age-related comorbidities and drug–drug interactions
 11. Helsedirektoratet, Prostatakreft – handlingsprogram. 8.8 Behandling av PSA-residiv etter radikal behandling. (Hentet fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/prostatakreft-handlingsprogram/behandling-med-kurativ-intensjon/behandling-av-psa-residiv-etter-radikal-behandling. Oppdatert 27. januar 2023. Hentet 4. september 2023). www.helsedirektoratet.no