Annonsørinnhold kun for helsepersonell

Kardiolog om flytende acetylsalisylsyre: – Alle risikopasienter kan ha nytte av å ha dette tilgjengelig

Det er godt kjent at acetylsalisylsyre kan være livreddende ved akutt hjerteinfarkt. Nå er legemiddelet for første gang tilgjengelig i flytende form. – Måling av konsentrasjoner i blodet viser at flytende ASA har raskere opptak1, sier Dan Atar, professor i kardiologi og overlege ved Ullevål sykehus.

Publisert Sist oppdatert

Acetylsalisylsyre i seg selv er langt fra noen ny oppfinnelse. Gjennom hele 1900-tallet er stoffet blitt brukt som blant annet smertestillende og febernedsettende.

– ASA er faktisk over 100 år gammelt. Derfor er det ganske oppsiktsvekkende at et norsk selskap nå kan presentere det i flytende form, sier han.

Tid er avgjørende

På 1980-tallet så man at hjerteinfarktpasienter som fikk ASA i begynnelsen av behandlingskjeden, hadde betydelig redusert dødelighet.2 I dag er administrasjon av acetylsalisylsyre førstevalg ved mistanke om infarkt.

– Uansett hvor du er i verden, vil det å administrere ASA være det første ambulansepersonellet gjør, forteller Atar, som selv har vært med i utformingen av europeiske retningslinjer for infarktbehandling.

Det handler ifølge overlegen om å kjøpe seg tid. Dersom det faktisk er et infarkt, teller hvert eneste minutt.

– For hvert minutt som går uten noen form for behandling, vil mer og mer av hjertemuskelen bli irreversibelt skadet.

Også for pasienter på lavdose

Derfor anbefales det også at man – ved mistanke om infarkt – selv inntar ASA like etter at 113 er kontaktet.

– Acetylsalisylsyre kan kjøpes reseptfritt, og du vet aldri når du får bruk for det. Én ting er at du selv kan bli rammet, men du kan også finne deg selv i et selskap med noen som får et illebefinnende. Alle risikopasienter kan ha nytte av å ha dette tilgjengelig, sier Atar.

Kardiologen presiserer at også dem som går på lavdose acetylsalisylsyre fra før, vil ha effekt av en akutt dose.

– Internasjonale retningslinjer anbefaler en boosterdose på 300 mg i akutte situasjoner, også for dem som går på for eksempel 75 mg.

Førstevalg ved mistanke

Spesielt obs bør man være dersom man er i en risikogruppe (høyt kolesterol, diabetes, røyking, høyt blodtrykk, overvekt og familieanamnese med hjerte-kar-sykdommer).

– Opplever du symptomer du tenker kan være infarkt, som brystsmerter med utstråling til armene, ring nødnummeret. Ikke tenk legevakt, men at du er i nød. Har du acetylsalisylsyre på deg, tar du det mens du venter på hjelp, råder Atar.

Coxor inneholder 300 mg ASA og består av pulver og en væske som pulveret løses i før bruk. Coxor er førstevalg ved mistanke om hjerteinfarkt.3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon 

Coxor 300 mg pulver og væske til mikstur, oppløsning. Hver flaske inneholder 300 mg acetylsalisylsyre.

Indikasjon: Voksne over 18 år: Akuttbehandling ved mistanke om akutt hjerteinfarkt etter kontakt med 113.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. 
Advarsler og forsiktighetsregler: Ved akuttbehandling av hjerterelaterte brystsmerter er risikoen for klinisk relevante bivirkninger svært lav på grunn av at det gis en enkelt dose, og det er derfor få advarsler og forsiktighetsregler. 
Graviditet og amning: Acetylsalisylsyre kan brukes som akuttbehandling ved mistanke om akutt hjerteinfarkt under graviditeten dersom det er nødvendig.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 

Mer utfyllende informasjon: www.felleskatalogen.no
Konsumentkontakt: Evolan Pharma AB Tel: +46-8-544 960 30 www.coxor.no 

Referanser

1 Muir N, Nichols JD, Clifford JM, Stillings MR, Hoare RC. The influence of dosage form on aspirin kinetics: implications for acute cardiovascular use. Curr Med Res Opin. 1997;13(10):547-53. doi: 10.1185/03007999709113328. PMID: 9327189.

2 Randomised trial of intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither among 17,187 cases of suspected acute myocardial infarction: ISIS-2. ISIS-2 (Second International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. Lancet. 1988 Aug 13;2(8607):349-60. PMID: 2899772.

3 Legemiddelverket. Bruk av acetylsalisylsyre ved mistanke om hjerteinfarkt. (Hentet fra https://legemiddelverket.no/nyheter/bruk-av-acetylsalisylsyre-ved-mistanke-om-hjerteinfarkt. Oppdatert 03.04.2023. Hentet 29.09.2023)

Powered by Labrador CMS